Zakelijk

Wat ga je bereiken met coaching en training?

  • In coaching sta jijzelf centraal. Je gaat jezelf ontwikkelen waardoor je nog beter wordt in je werk dan je al bent. We onderzoeken waar je staat en wat je nodig hebt. Wellicht heb je ergens een blinde vlek voor. Vervolgens gaan we aan de slag met theoretische inzichten en praktische tools. Deze coaching sluit direct aan op jouw dagelijkse praktijk. Die combinatie garandeert kortdurende en effectieve trajecten.
  • In trainingen richten we ons op (een gedeelte van) de bedrijfscultuur. Denk aan hoe je omgaat met elkaar, hoe je elkaar aanspreekt, hoe je omgaat met (voor jou) moeilijke karakters of karaktertrekken, hoe je medewerkers effectief motiveert. Dat doen we in nauw overleg met de opdrachtgever zodat de training naadloos aansluit op de praktijk.

Accountants

In de afgelopen jaren heeft Kijk naar Jezelf ruime ervaring opgedaan in coaching en het verzorgen van trainingen specifiek gericht op gedrags- en cultuuraspecten binnen de accountancy. Denk aan de verplichte trainingen Professioneel Kritische Instelling, Zeg wat je ziet en zakelijke coaching en trainingFrauderisicofactoren. Maar ook trainingen om te leren elkaar respectvol en toch effectief aan te spreken en feedback te geven.
Met name de niet-commerciële communicatie (de interne kantoorcommunicatie) is een zaak die wel wat extra aandacht mag hebben.
Inzake oorzakenanalyses van dossiers die onvoldoende scoren blijkt dit aspect ook steeds weer een voorname rol te spelen. Alle vakinhoudelijke inspanningen ten spijt blijken dossiers die onvoldoende scoren soms lastig of niet weg te werken. Daarvoor is het nodig ook aan gedrags- en cultuuraspecten aandacht te geven. Zie bijvoorbeeld deze publicatie van de AFM.
Voor een dergelijke oorzakenanalyse kunnen kantoren een beroep doen op Kijk naar Jezelf.
Inzake opdrachten voor accountants(kantoren) wordt vaak intensief samengewerkt met V&A accountants-adviseurs.

Andere opdrachtgevers

In de voorbije jaren is Kijk naar Jezelf bij overheden en bedrijven verbindingsschakel geweest tussen teams en hele goede vakmensen die communicatief en sociaal wat minder presteren. Resultaat daarvan is dat teams weer prettiger gaan functioneren, dat spanningen verdwijnen en dreigende ontslagen worden afgewend. Individuele coaching en teamtraining zijn daarvoor belangrijke tools.

Klik hier voor een lijst met opdrachtgevers.